Д-р Здравко Киров е дипломиран специалист по Ортопедия и Травматология от 1984 година.

Oт 1980г. е редовен асистент и преподавател в клиника по проблеми на Горен крайник и ръка при Специализирана болница по Ортопедия "проф.Бойчо Боичев", Горна Баня. 

От 2015г. консултира и оперира в МБАЛ " Света София"- Клиника по ортопедия и травматология
адрес;  бул. България № 104, София 1618

1988 / Специализация в Будапеща Унгария - Trauma centre.

1991/ Специализация в Sydney, Australia в клиника под ръководството на prof. Bruce Connolly и Timothy Herbert.

1992/ Постъпва на работа в Kuwait – Al Razi Hospital, като действащ консултант.

1987/ Асоциран член на Британското д-во по Хирургия на ръка /BSHS /

1993-1999/ Консултант по Ортопедия към Peace Corps Bg.

1993/ Консултант по Ортопедия към мед.служба посолство на USA

Член на БОТА и Европейско дружество по Хирургия на ръка

Designed by iSH.