С какво мога да Ви бъда полезен:
  Видове възстановителни операции

     - Увреди и нараняване на периферните нерви

     - Синдроми от компресия на нервите /синдром на карпалния канал/ и др.

     - Състояния при Трайни увреди на нерви /възстановяване чрез мускулни   транспозиции/

     - Ставни увреди : корегиращи интервенции.
           Състояние след фрактура и неправилно срастване; /псевдартроза/
           Болезнени синдроми /ставни контрактури/

     - Луксация /ставна нестабилност/.
           Многократно изкълчване на раменна става
     
     - Заместващи ставни операции:
           Ендопротезиране на големи и малки стави.
     
     - Сухожилни увреди със загуба на движение на пръсти и стави:
          Пластично възстановителни интервенциии /трансплантации/

     - Родова / акушерска / пареза, хемиплегии засягящи горния крайник, вродени аномалии, централни увреди, малформациии и други.

     - Заболявания от пренапрежение, тендовагинити, епикондилити, асептични неkрози, кожни дефекти

Designed by iSH.